พระเปิม ลำพูน

"มีพุทธคุณอันสูงส่งในด้านคงกระพันชาตรีเป็นที่ปรากฏเช่นเดียวกับพระคง โดยเฉพาะเรื่องอาวุธหนัก เรื่องตีรันฟันแทงหายห่วง"

 

1

กรุวัดดอนแก้ว จังหวัดลำพูน นับเป็นแหล่งรวมแห่งพระเครื่องสกุลลำพูนซึ่งมีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมสะสมอย่างกว้างขวางในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องเมืองเหนือและนักสะสมโดยทั่วไป มีทั้งพระเปิม พระบาง พระกล้วย พระแปด พระคง พระฤา พระเลี่ยง รวมถึงพระแผงต่างๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่ามีแทบทุกพิมพ์ ยกเว้นเพียง “พระรอด” หนึ่งในพระเบญจภาคีเท่านั้น โดยเฉพาะ “พระเปิม” ที่กรุวัดดอนแก้วนี้เป็นจำนวนมากทีเดียว

พระเปิม มีการขุดค้นพบในราวปี พ.ศ.2484 และที่เรียกขานกันว่า “เปิม” นั้น สันนิษฐานว่าอาจเรียกขานกันตามลักษณะพิมพ์ทรงขององค์พระ คือไม่กลมและไม่แบน ทั้งด้านหน้าและหลังของ “พระเปิม” ตรงกลางจะนูน ส่วนด้านข้างลาด เพราะคำว่า “เปิม” แปลว่ากลมก็ไม่กลม แบนก็ไม่แบน เมื่อพิจารณาความเก่าของเนื้อขององค์พระแล้ว น่าจะเป็นพระที่สร้างรุ่นหลังพระรอดและพระคง มีอายุอยู่ในราว 800 – 900 ปี

พระเปิมเป็นพระเนื้อดินมีทั้งเนื้อละเอียด เนื้อหยาบ และเนื้อปนกรวด แต่โดยมากที่พบจะเป็นเนื้อละเอียด มีสีเหลืองนวลหรือแดงชมพู สีก้ามปูเผา และสีเขียว ลักษณะองค์พระก็คล้ายคลึงกับพระคง และพระลือ แต่มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่า พุทธลักษณะองค์พระประธานประทับนั่งขัดสมาธิเพชร แสดงปางมารวิชัย เหนืออาสนะฐาน 3 ชั้น มีผ้าทิพย์ปูรองอีกชั้นหนึ่ง พื้นหลังเป็นผนังโพธิ์ พระเศียรโล้น ปรากฏเม็ดพระศกและไรพระศกชัดเจน พระพักตร์เป็นแบบแตงโมผ่าซีก หรือเรียกว่า “หน้าแป้น” พระปรางอิ่มคล้ายพระลือ พระขนงนูนและต่อกันแบบนกบิน พระเนตรนูนเกือบกลม รีช่วงหัวและท้าย

2ระนาสิกบาน ไม่โด่งมาก พระโอษฐ์ปรากฏชัดเจน พระกรรณใหญ่และกว้าง เหมือนพระกรรณของพระพุทธรูป จีวรแบบห่มคลุม มีเส้นขอบจีวรใต้พระศอ พระอุระกว้างแต่แบนราบ ปรากฏพระถันทั้ง 2 ข้างชัดเจน พระนาภีบุ๋มลึก เป็นเอกลักษณ์เฉพาะประการหนึ่ง พระพาหาอวบคล้ายคนท้วม ด้านซ้ายข้อศอกไม่กาง พระวรกายค่อนข้างท้วมแต่ดูแข็งแรง ไม่ดุดัน กิ่งโพธิ์มีใบโพธิ์ทุกกิ่ง ลักษณะวางหลังใบเหมือนใบลาน ส่วนใบโพธิ์มีลักษณะคล้ายใบมะยมและมีมากเป็นพิเศษ ผ้าทิพย์เป็นเส้นวงกลม 2 เส้นขนานกัน มีเส้นรัศมีตัด 7 เส้น ลักษณะเล็กและคม ฐานชั้นบนเป็นเส้นใหญ่ มีบัวไข่ปลาประดับแถวเดียวตรงกลางเส้น ส่วนขอบทั้ง 2 ข้างเป็นเส้นเล็กๆ ฐานชั้นกลางเป็นเส้นเล็กนูน ส่วนฐานชั้นล่างนั้นต่อเนื่องกับสุดขอบพระปรากฏรางๆ

พระเปิม มีพุทธคุณอันสูงส่งในด้านคงกระพันชาตรีเป็นที่ปรากฏเช่นเดียวกับพระคง โดยเฉพาะเรื่องอาวุธหนัก เรื่องตีรันฟันแทงหายห่วง จึงนับเป็นพระสกุลลำพูนที่ได้รับความนิยมสูงอีกพิมพ์หนึ่ง

 

 

 

0

หนังสือรวมสุดยอดพระเบญจภาคี บริษัท มังคละบรรณศิลป์ จำกัด
Designed and Copyrights by ESX Active Media Co., Ltd || Powered by Module eXT v.0.95 || Contact info@aj-ram.com Tel. 02-907-3065