พระกำแพงซุ้มกอองค์เจ้าเงาะ

"พระกำแพงซุ้มกอองค์เจ้าเงาะดินเผาครองแชมป์แพงที่สุดในโลก "๕๐ ล้านบาท" "

พระกำแพงซุ้มกอองค์เจ้าเงาะ 2พระเครื่องในสกุลกำแพงเพชรนั้น มีตำนานปรากฏชัดเจนจากการพบจารึกบนแผ่นลานเงิน ในกรุขณะรื้อพระเจดีย์องค์ใหญ่ของวัดพระบรมธาตุ เมืองนครชุม และเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๒  สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี แห่งวัดระฆังฯ ซึ่งขึ้นมาเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชร ก็ได้อ่านศิลาจารึกอักษรไทยโบราณ ที่วัดเสด็จ ฝั่งเมืองกำแพงเพชรมีอยู่ในจารึกได้กล่าวถึงพิธีการสร้างพระและอุปเท่ห์การอาราธนาพร ะ รวมถึงพุทธานุภาพที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งของพระเครื่องสกุลกำแพงเพชรทั้งหลาย    

จากหลักฐานการศึกษา เทียบเคียงทั้งหลายมีข้อสันนิษฐาน ที่น่าเชื่อถือได้โดยสรุปว่า พระซุ้มกอกำแพงเพชรนั้นสร้างโดยพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อครั้งดำรงพระยศผู้ครองเมืองชากังราว ในฐานะเมืองหน้าด่านสำคัญของอาณาจักรสุโขทัย ก่อนที่จะได้ทรงรับสถาปนาเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่งราชวงศ์สุโขทัยและปลุกเสกโดยพระฤๅษี  ดังนั้นอายุการสร้างของพระซุ้มกอกำแพงเพชรจนถึงปัจจุบันจึงมีประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ ปี

พระกำแพงซุ้มกอองค์เจ้าเงาะ 3อาจารย์ราม วัชรประดิษฐ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์พุทธศิลป์ เจ้าของ " www.aj-ram.com " อธิบายให้ฟังว่า พระกำแพงซุ้มกอเป็นพระที่ขึ้น ณ ลานทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร มีหลายกรุ เช่นวัดบรมธาตุ วัดพิกุล วัดฤาษี ฯ ได้รับการนำมาเข้าชุดเบญจภาคีเพื่ออาราธนาขึ้นคอแทนพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนเนื่องจากมีความสมดุล (Balance) มากกว่า เป็นพระที่มีอิทธิพลของลังกาองค์พระสง่างามหนาใหญ่แสดงให้เห็นในศิลปะสุโขทัยอย่างชัดเจน พระกำแพงซุ้มกอแบ่งเป็นมีกนกและไม่มีกนกมีทั้งพิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์ขนมเปี๊ยะ หลากหลายสีขึ้นอยู่กับการเผา เนื้อผ้าเป็นดินกำแพงเพชรมีว่านดอกมะขามปรากฏอยู่ ซุ้มเป็นตัว ก ไก่ เป็นที่มาของชื่อพระ

พระกำแพงซุ้มกอที่มีชื่อเสียงในวงการมีอยู่หลายองค์ เช่น องค์เสมา องค์จำเริญ วัฒนายากร องค์เสี่ยอุดม กวัสราภรณ์ องค์ซุ้มกอดำ แต่ที่ดังที่สุดได้แก่ พระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนกเนื้อสีแดง องค์เจ้าเงาะ ผู้ที่ค้นพบคือ อาจารย์เชียร ธีรศานต์ ซึ่งพบจากก้นหลุม ท่านเป็นคนตั้งชื่อให้เนื่องจากผิวด้านหน้าและด้านหลังองค์พระมี ราดำ หรือ รารัก เกาะติดแน่นเต็มไปหมด ซึ่งราดังกล่าวเป็นพืชชนิดหนึ่งเมื่อพระได้อายุราดำจะเกิดขึ้นหากนำพระขึ้นจากกรุใหม่ๆ แล้วพยายามล้างผิวพระจะเสีย

พระกำแพงซุ้มกอองค์เจ้าเงาะ 4สำหรับวิธีล้างที่ถูกต้องคือ ในเมื่อราดำเป็นพืชหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้ถูกความชื้นราดำจะค่อยๆ ตายแล้วจึงใช้น้ำยากัดกระเบื้องผสมน้ำในอัตราส่วนสามต่อหนึ่งค่อยๆ ล้าง ซึ่งซุ้มกอองค์เจ้าเงาะนี้อาจารย์เชียร ธีรศานต์ใช้เวลาค่อยๆ ทำการล้างถึง ๑๑ ครั้ง จึงปรากฏเงาะถอดรูปเป็นพระสังข์ทอง และยังทิ้งเศษรารักติดองค์พระไว้บางส่วนเป็นเครื่องยืนยันความแท้

พระองค์เจ้าเงาะนี้ย้ายกรุเรื่อยมา เคยอยู่ในความครอบครองของคุณนิยม อสุนี ณ อยุธยา เจ้าของทันจิตต์ทัวร์ นครสวรรค์เป็นระยะเวลายาวนาน ก่อนจะให้เศรษฐีจากฮ่องกง ไล กอต วินเช่าบูชาไปนัยว่าเพื่อรวบรวมจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ฮ่องกงลักษณะ Private Collection มูลค่าสูงถึง ๕๐ ล้านบาทไทย นับเป็นราคาเช่าบูชาพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ที่แพงที่ครองแชมป์แพงที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 

 

หนังสือรวมสุดยอดพระเบญจภาคี บริษัท มังคละบรรณศิลป์ จำกัด
Designed and Copyrights by ESX Active Media Co., Ltd || Powered by Module eXT v.0.95 || Contact info@aj-ram.com Tel. 02-907-3065